Task Forces

01.10.2016.

STRATEGIJA I POLITIKA RAZVOJA INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE OD 2011. DO 2020. GODINE

Strategija i politika razvoja industrije Srbije od 2011. do 2020. godine predstavlja prvi razvojni dokument koji na konzistentan i celovit način definiše osnovne razvojne prioritete industrije Srbije i načine njihovog ostvarivanja u narednoj deceniji.

PREUZMI DOKUMENT


AIK Banka     Comtrade     Crowne Plaza Belgrade     Delta Auto     Erste Bank     MK Commerce     Advokatska kancelarija Stevanović

© Copyright 2015 Ti Computers Solutions

East-West Bridge
Prizrenska 13
T: +381 11 2681751 | T: +381 11 2658690


Contact: Milica Krstic +381 11 2681751 , milica.krstic@ewb.rs
'