Task Forces

01.10.2016.

NACIONALNA STRATEGIJA PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2006. DO 2012. GODINE

Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine predstavlja prvi razvojni dokument koji na konzistentan i celovit način definiše osnovne razvojne prioritete zemlje i načine njihovog ostvarivanja u narednim godinama.

PREUZMI DOKUMENT


AIK Banka     Comtrade     Crowne Plaza Belgrade     Delta Auto     Erste Bank     MK Commerce     Advokatska kancelarija Stevanović

© Copyright 2015 Ti Computers Solutions

East-West Bridge
Prizrenska 13
T: +381 11 2681751 | T: +381 11 2658690


Contact: Milica Krstic +381 11 2681751 , milica.krstic@ewb.rs
'