Task Forces

01.10.2016.

STRATEGIJA podsticanja i razvoja stranih ulaganja

Svrha Strategije podsticanja i razvoja stranih ulaganja jeste da se pozabavi brojnim ključnim izazovima sa kojima se Srbija suočava u nastojanju da privuče nova ulaganja u proizvodne sektore, da ukaže na nacionalni prioritet razvijanja izvoza proizvoda sa dodatom vrednošću i obezbeđivanje novih mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.

PREUZMI DOKUMENT