Task Forces

01.10.2016.

STRATEGIJA podsticanja i razvoja stranih ulaganja

Svrha Strategije podsticanja i razvoja stranih ulaganja jeste da se pozabavi brojnim ključnim izazovima sa kojima se Srbija suočava u nastojanju da privuče nova ulaganja u proizvodne sektore, da ukaže na nacionalni prioritet razvijanja izvoza proizvoda sa dodatom vrednošću i obezbeđivanje novih mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.

PREUZMI DOKUMENT


AIK Banka     Comtrade     Crowne Plaza Belgrade     Delta Auto     Erste Bank     MK Commerce     Advokatska kancelarija Stevanović

© Copyright 2015 Ti Computers Solutions

East-West Bridge
Prizrenska 13
T: +381 11 2681751 | T: +381 11 2658690


Contact: Milica Krstic +381 11 2681751 , milica.krstic@ewb.rs
'