Member

Vladimir P. Petrović

Prof. dr Vladimir P. Petrović

Виши научни сарадник / Senior Research Associate

Лични подаци:  

Датум рођења: 31. октобар 1974. 

Место рођења: Београд, Савски Венац (JMBG 3110974710154) 

Породични статус: Ожењен Катарином Петровић, професором Француског језика и књижевности и имам сина Вука старог 5 година.

 

Запослење:

 

•              Балканолошки институт САНУ, на пројекту: Друштво, духовно- материјална култура и комуникације у протоисторији и историји на Балкану (177012). 

 

Виши научни сарадник, запослен у сталном радном односу од 15.01.2003. 

 

•              Филозофски факултет у Нишу, департман за историју

 

Професор на предмету Историјска географија II пролећног семестра школске 2013/2014. године и на предметима: Увод у археологију I и II, Римскa нaсeљa, кoмуникaциje и цaрскe зaдужбинe нa тлу Србиje (мaстeр студиje) и Римскa нaсeљa и кoмуникaциje нa пoдручjу цeнтрaлнoг и зaпaднoг Бaлкaнa, школске 2014/2015. и 2015/2016. године. 

 

•              Универзитет Бордо Монтењ, Институт Озонијус (Université Bordeaux-

Montaigne, Bordeaux 3, l'Institut Ausonius)

 

Гостујући професор (као лауреат престижног програма : Initiative d'excellence de l'Université de Bordeaux (l'IDEX Bordeaux), од 1.10. до 1.12.2016. године.

 

Образовање:

 

•              Огледна основна школа Владислав Рибникар  

•              Трећа београдска гимназија 

•              Медицински факултет у Београду, друга година основних студија 

•              Философски факултет у Београду, одељење за Археологију 

 

Дипломирани археолог, тема дипломског рада: Понишавље у античко  доба

 

•              Философски факултет у Београду, одељење за Археологију 

Постдипломске студије, катедра за класичну Археологију, ментор Професор др Александар Јовановић. 

Магистар археологије, тема магистарског рада: Дардански градови и насеља у римским итинерарима.

 

Рад је одбрањен 1. априла 2005. године пред комисијом: ментор Професор др Александар Јовановић, др Милоје Васић, aкадемик Слободан Душанић. 

 

•              Философски факултет у Београду, одељење за Археологију 

 

Докторске студије, катедра за класичну Археологију, ментор Професор др Александар Јовановић. 

Доктор наука, тема докторске дисертације: Насеља и комуникације у Илирику у доба Принципата – археолошка истраживања.  

Рад је одбрањен 5. октобра 2007. године пред комисијом: Професор др Александар Јовановић, академик Слободан Душанић, др Милоје Васић, Доцент др Мирослав Вујовић.

 

•              Université de Sorbonne, Paris IV, постдокторат

Тема рада: Les stations balnéaires relatifs aux voies de communication en Mésie Supérieure, Paris 2008-2009. Рад је прегледао и оценио ментор Професор др Франсоа Барат. 

 

•              Министарство спољних послова Србије, Дипломатска академија 

Завршен програм Дипломатске академије

 

•              Војска Србије, Војна академија, Школа резервних официра         

Резервни потпоручник пешадије  

 

Међународни научни пројекти:  

 

1.                  Члан међународног научног пројекта: Fontes Epigraphici Religionis Celticae ANtiqvae (FERCAN), Österreichische Akademie der Wissenschaften, под управом Професора dr Манфреда Хајнцмана. 

2.                  Руководилац међународног српско-француског пројекта археолошких истраживања: Археолошка истраживања локалитета и комуникација у Сврљишкој области из протоисторијског и рано историјског периода, Балканолошког института САНУ и Института Озонијус (Ausonius), Бордо, Француска, који финансира Министарство културе и информисања Републике Србије, Опшина Сврљиг и Институт Озонијус. 

3.                  Ко-руководилац пројекта археолошких исраживања античког Ниша (Naissus) - Археолошки институт Београд, Балканолошки институт САНУ, Институт Озонијус (Institut Ausonius) – Универзитет Бордо – Монтењ (Bordeaux Montaigne). 

4.                  Руководилац билатералног научног српско-француског Пројекта: Lower Sava and Central Balkans: Land of Anchor, Land of Passage From Ist to Vth Century A.D. / Научни скуп Средње Подунавље, доња Посавина и централни Балкан: простор насељавања, простор комуникација од I до V века после Христа у оквиру програма Павле Савић – Hubert Curien (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство иностраних послова Републике Француске) између Балканолошког института САНУ и Institut Ausonius. Ознака пројекта:

Павле Савић – 2014-2015 (PHC), 2014-2015 (бр. 451-03-3455/2013- 09/16) 

5.                  Руководилац пројекта: „Нишка област у праисторији и раној историји“ , Одбора САНУ у Нишу. 6.             Члан пројеката Одељења за историјске науке САНУ: „Балканолошке теме“ и „Фонтес“.

 

Познавање страних језика:

•      Енглески и Француски језик (највиши ниво - пишем, читам и говорим)

•      Грчки и Немачки језик (пасивно знање)

Класични језици (латински и старогрчки)

 

Монографије / Books:  

 

1.      Vladimir P. Petrović, Дарданија у римским итинерарима – градови и насеља

(Dardanie dans les itinéraires romaines), Institute for Balkan Studies of SASA, Serbian Academy of Sciences and Arts – special editions 99, Belgrade 2007, 1–158. (ISBN 978-86-7179-056-7). 

2.      Vladimir P. Petrović, Vojislav Filipović et Slaviša Milivojević, La région de Svrljig en Serbie orientale – préhistoire, antiquité et moyen âge / Сврљишка област у праиcторији, антици средњем веку, Institut des études balkaniques de l`Académie serbe des Sciences et des Arts – Centre Culturel de Svrljig, Belgrade 2012, 1–230. (ISBN: 978-86-7179-078-9, у целини двојезична монографија на француском и српском језику – in French and Serbian language). 

3.      Vladimir P. Petrović, Римска насеља и комуникације од Јадрана до Дунава (I – IV век) (Roman Settlements and Communication Lines between the Adriatic and the Danube (First to Fourth Centuries), Faculty of Philosophy, Niš – Institute for Balkan Studies of SASA, Niš – Beograd 2015, 1 – 388 (резиме на енглеском, регистри).

(ISBN 978-86-7379-399-3)

 

Чланци и тезе / Articles and thesis:  

 

2000  

1. Vladimir P. Petrović, Uma inscrição romana tardia pagã de Remesiana (Província de Dácia Mediterrânea), Phoînix 2000, UFRJ, Laboratorio de História Antiga, Rio de Janeiro 2000, 346–359. (ISSN 1413-5787). 

 

2004  

2.      Vladimir P. Petrović, Sacerdos of Jupiter Dolichenus from an Inscription Recently Discovered in the Vicinity of Viminacium, Starinar LIII, Archaeological Institute, Belgrade 2004, 217–224. (ISBN 0350-0241). 

3.      Vladimir P. Petrović, Екскурси о римским старинама на подручју Ђердапа у делу Беле де Гонде (Essay about Roman Times in the Region of the Iron Gate in the Literary Work of Bela de Gonda), Balcanica XXXIV, Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2004, 71–95. (ISBN 0350-7653) (YU ISSN 0350-7653). 

4.      Vladimir P. Petrović, Une inscription romaine tardive païenne de Remesiana (Province de Dacia Mediterranea), Fédération internationale des associations d'études classiques, Athènes 2004, 277–284. (ISBN 960-86875-00). 

5.      Приказ / Review: Vladimir P. Petrović, Barrington Atlas of the Greek and

Roman World, ed. Richard J. A. Talbert, Princeton 2000, Balcanica XXXIV, Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2004, 411–412. (ISBN 0350-7653) (YU ISSN 0350-7653). 

 

2005  

6. Магистарска теза / Master thesis: Vladimir P. Petrović, Дардански градови и насеља у римским итинерарима (Dardani Towns and Settlements in Roman Itineraries), Beograd 2005, 1–135. Одбрањена на одељењу за Археологију, Филозофског факултета Универзитета у Београду, 1. IV 2005. 

 2006  

7. Vladimir P. Petrović, Римски пут Naissus – Lissus (Roman Road Naissus – Lissus), Leskovački zbornik XLVI, Leskovac 2006, 17–38. (ISSN 0459-1070). 

 

2007  

8.      Докторска дисертација / Doctoral Dissertation (Ph.D.): Vladimir P. Petrović, Насеља и комуникације у Илирику у доба Принципата – археолошка истраживања (The Settlements and Communication Lines in Illyricum in the Time of Principate: The Archaeological Researches), Beograd 2007, 1–256. Одбрањена на одељењу за Археологију, Филозофског факултета Универзитета у Београду,

5. X 2007. 

9.      Vladimir P. Petrović, Pre-Roman and Roman Dardania: Historical and Geographical Considerations, Balcanica XXXVII, Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2007, 7–23. (YU ISSN 0350-7653). 

 

2008  

10.  Vladimir P. Petrović, Une nouvelle borne milliaire découverte sur la voie romaine Naissus–Lissus, Starinar LVI/2006, Archaeological Institute, Belgrade 2008, 367– 376. (YU ISSN 0350-0241). 

11.  Vladimir P. Petrović, Les Divinités, la Toponymie et l’Onomastique Celte dans les inscriptions de la Mésie Supérieure, Divindades indígenas em análise, Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto (CEAUCP), Coimbra-Porto 2008, 263–274. (ISBN: 978-989-95954-0-8). 

12.  Vladimir P. Petrović, The Roman Road Naissus–Lissus: The Shortest Connection between Rome and the Danubian Limes, Archaeologia Bulgarica XII (2008/1), Sofia 2008, 31–40. (ISSN 1310-9537). 

13.  Vladimir P. Petrović, The Newly Discovered Section of the Roman Road Naissus– Ratiaria and the Problem of Ubication of Timacum stations, Balcanica XXXVIII

(2007), Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2008, 29–43 (with Vojislav Filipović). (YU ISSN 0350-7653). 

 

2009  

14.  Постдокторска истраживања / Post-Doctoral Research: Vladimir P. Petrović, Les stations balnéaires relatifs aux voies de communication en Mésie Supérieure, at the University Sorbonne, Paris IV, 2008-2009. 

15.  Vladimir P. Petrović, Locating the Timacum Maius Station on the Roman Road

Lissus – Naissus – Ratiaria: New Archaeological Research, Balcanica XXXIX (2008), Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2009, 47–58 (with Vojislav Filipović). (YU ISSN 0350-7653). 

16.  Vladimir P. Petrović, Les documents écrits relatifs aux voies de communication en Mésie Supérieure, Classica et Christiana 4/2, Iasi 2009, 137–171. (ISBN 18423043). 

17.  Владимир П. Петровић, Нова археолошка истраживања на простору Сврљига и проблем убикације Timacum Maius-а, Етно-културолошки зборник XIII, Сврљиг 2009, 162–163 (са Војиславом Филиповићем и Славишом Миливојевићем). (ISSN 0354-7485). 

18.  Vladimir P. Petrović, Les documents écrits relatifs aux voies de communication en Mésie Supérieure, Classica et Christiana 4/2, Universitatea „Alexandruioan Cuza” Iaşi, Facultatea de istorie. Centrul de studii clasice şi creştine, Iasi 2009, 137–171. (ISBN 1842-3043).  

19.  Владимир П. Петровић, Нова археолошка истраживања на простору Сврљига и проблем убикације Timacum Maius-а, Етно-културолошки зборник XIII, Сврљиг 2009, 81–87 (са Војиславом Филиповићем и Славишом Миливојевићем). (ISSN 0354-7485). 

 

2010  

20.  Vladimir P. Petrović, La présence des Celtes dans les Balkans centraux a l'époque préromaine, Celtic Religion across Space and Time, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Albacete 2010, 258–265. (ISBN: 978-84-7788-589-4). 

21.  Vladimir P. Petrović, , The Roman Station Timacum Maius (?): Evidence of

Urbanization and Communications, Balcanica XL (2009), Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2010, 25–30 (with Vojislav Filipović). (YU ISSN 03507653). 

22.  Vladimir P. Petrović, Médiana – faubourg résidentiel de Naissus, Classica et Christiana 5/2, Universitatea „Alexandruioan Cuza” Iaşi, Facultatea de istorie. Centrul de studii clasice şi creştine, Iasi 2010, 479–490. (ISBN 1842-3043). 

23.  Владимир П. Петровић, , Нова археолошка истраживања локалитетa

Timacum Maius код Сврљига, трагови урбанизације и остаци главне

комуникације, Етно-културолошки зборник XIV, Сврљиг 2010, 83–88 (са Војиславом Филиповићем). (ISSN 0354-7485). 

24.  Владимир П. Петровић, Сведочанство о приликама у доба касне антике на простору Ремесијане (The Testimony about the Late-Roman Conditions in Remesiana), Нишки зборник 18/19, Ниш 2010, 9–14. (ISBN 0352-8979). 

25.  Владимир П. Петровић, , Положај станице Timacum Maius на римском путу Lissus - Naissus - Ratiaria: нова археолошка истраживања, Гласник Друштва конзерватора Србије 34, Београд 2010, 63–67 (са Војиславом Филиповићем).

(ISBN 0350-9656). 

 

2011  

26.  Vladimir P. Petrović, Les voies de communication en Mésie supérieure, L`homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Association Pierre Belon – Fondation Maison des Sciences et de l`Homme, Paris 2011, 404–414. (ISBN : 978-2-910860-13-

4). 

27.  Владимир П. Петровић, Историјат археолошких истраживања Сврљига и резултати нових археолошких истраживања на локалитету Timacum Maius, Етно-културолошки зборник XV, Сврљиг 2011, 81–87(са Војиславом Филиповићем). (ISBN 978-86-907131-2-7). 

 

2012  

28.  Vladimir P. Petrović, Deux monuments honorifique de Timacum Minus, Živa Antika 61 (1–2)/2011, Society for Classical studies Živa Antika, Skopje 2012, 83–99 (with Sanja Pilipović). (ISSN 0514-7727). 

29.  Vladimir P. Petrović, , First Geophysical Survey of the Roman Settlement at

Niševac (Timacum Maius), Glasnik Srpskog arheološkog društva 26, Beograd 2012, 303–313 (with Vojislav Filipović and Christoph Rummel). (ISSN 0352-5678). 

30.  Vladimir P. Petrović, Le passage des Celtes par la Dardanie antique d’après les sources écrites, Classica et Christiana 7/2, Universitatea „Alexandruioan Cuza” Iaşi, Facultatea de istorie. Centrul de studii clasice şi creştine, Iasi 2012, 543–550. (ISBN 1842-3043). 

31.  Владимир П. Петровић, Археолошка истраживања Сврљишке области – нова открића као прилог убикацији Timacum Maius-a, Гласник Друштва конзерватора Србије 35, Београд 2012, 75–77. (са Војиславом Филиповићем) (ISBN 0350-9656). 

 

2013  

32.  Vladimir P. Petrović, L`inscription dédiée au Mars Campester de Timacum

Minus (Provincia Moesia Superior), Keltische Götternamen Als Individuelle Option? /

Celtic Theonyms as an Individual Option ?, Osnabrücker Forschungen zu Alterum

und Antike-Rezeption, Band 19, (Hrsg.) Wolfgang Spickermann, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2013, 265–270. (ISBN 978-3-89646-740-9) (ISSN 1863-074X). 

33.  Vladimir P. Petrović, Epigraphic and Archaeological Evidence: Contributing to

Identifying the Location and Character of Timacum Maius, Balcanica XLIV, Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2013, 1–15 (with Vojislav Filipović). (ISSN 0350-7653) (DOI: 10.2298/BALC1142007W).  

34.  Vladimir P. Petrović, Destruction of Archaeological and Cultural Heritage in the Area of Svrljig, Археологија и природне науке (Archaeology and Science) 8, Beograd 2013, 47–52 (with Vojislav Filipović). (ISSN 1452-7448). 

35.  Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић, Нови резултати истраживања локалитета Timacum Maius код Сврљига током 2012. године, Етнокултуролошки зборник XV, Сврљиг 2011, 15–18 (са Војиславом Филиповићем). (ISBN 978-86-907131-2-7). 

36.  Владимир П. Петровић, Уџбеник историје за први разред гимназије, Историја I, Нови Логос, Београд 2013, 1–376 (са Душком Лопандићем, Иваном Петровић. (ISBN 978-86-6109-119-3). 

 

2014  

37.  Vladimir P. Petrović, L’interprétation scientifique de Tabula Peutingeriana: Le cas de la route romaine Lissus−Naissus−Ratiaria, Balkan Studies, vol. 48, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 2014, 5–18. (ISSN (print): 0005-4313; ISSN (on line): 2241-1674). 

38.  Vladimir P. Petrović, The Roman Road Naissus - Timacum Maius – Timacum Minus – Conbustica – Ratiaria, in: Ratiaria Semper Floreat Vol. I (Ratiaria and its Territory Researches) (ed. Prof. Dr. Habil. Rumen Ivanov), RSF Archaeological Trust, Sofia 2014, 97–142 (with Vojislav Filipović and Krassimira Luka). (ISSN 2367-4903). 

39.  Vladimir P. Petrović, Ancient Remesiana: a New Milestone from the Times of Severus Alexander, Journal of Ancient Topography (Rivista di Topographia Antica)

XXIII 2013, Mario Congedo Editore, Galatina (Lecce) 2014, 95–106 (with Dragana Grbić). (ISSN 1121-5275) 

40.  Владимир П. Петровић, Познонеолитски објекат са локалитета Timacum

Maius код Сврљига, ископавања 2009. и 2013. године, у: Етно-културолошки

Зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области, књига XVIII (ур. Сретен Петровић и Недељко Богдановић), Етно-културолошка радионица – Сврљиг, Сврљиг 2014, 69–74 (са Александром Булатовићем и Војиславом Филиповићем). (УДК 904:930.85(497.11-11); ISBN 978-86-907131-3-

4). 

41.  Владимир П. Петровић, Централни Балкан у римским итинерарима, у:

Тематски зборник радова – Савремене парадигме у науци научној фантастиици Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 3 (ур. Проф. др

Бојана Димитријевић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2014, 127–140. (УДК 904:72“652“(497.11); ISBN 978-86-7379-348-1; COBISS.SR-ID 211324684). 

42.  Владимир П. Петровић, Нова открића на локалитету Timacum Maius и прилози карактеру римског насеља, Гласник Друштва конзерватора Србије 38 (2014), Београд 2014, 61–62 (са Војиславом Филиповићем). (УДК 904:725"652"(497.11); ISSN 0350-9656; COBISS.SR-ID 209283596). 

43.  Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић, Сврљишки град: наслеђе које нестаје, Зборник радова - Градитељско наслеђе у Србији. Зборник у част др Доброслава Бојка Павловића (ур. Др Маша Павловић), Завод за проучавање културног развитка, Београд 2014, 134–148 (са Војиславом Филиповићем).

(ISBN 978-86-81529-51-5; COBISS.SR-ID 205714956). 

 

2015

44.  Vladimir P. Petrović, The First Cohort of Cretans, a Roman Military Unit at Timacum Maius, Balcanica XLVI, Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade 2015, 33–39 (with Vojislav Filipović). (ISSN 0350-7653)  

45.  Vladimir P. Petrović, The Cult of Jupiter Dolichenus in Moesia Superior: Mining aspects, In: (ed. Aleksandra Nikoloska, Sander Müskens) Romanising Oriental gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period - New finds and novel perspectives, Skopje - Leiden 2015, 323–332. (ISBN 978-608-203-154-5)  

46.  Vladimir P. Petrović, The Roman Roads between Upper Moesia and Thrace: Archaeological and Epigraphic evidence, Journal of Ancient Topography (Rivista di

Topographia Antica) XXIV 2014, Mario Congedo Editore, Galatina (Lecce) 2015, 23– 32 (with Dragana Grbić). (ISSN 1121-5275) 

47.  Vladimir P. Petrović, Les bornes milliaires de la Mésie Supérieure : Contribution à l'ancienneté des voies et à l'interprétation des itinéraires romaines, Ephemeris Napocensis 25/2015, Cluj – Napoca 2015, 177–184.  (ISSN 1220-5249) 

48.  Владимир П. Петровић, Феликс Каниц и почеци археолошког рада у Србији, у: Тематски зборник радова – Феликс Каниц на централном Балкану 150 година истраживања у Нишу (ур. Проф. др Бојана Димитријевић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2015, 65–78. (УДК 902.3(497.11):929 Каниц Ф.); (ISBN 978-86-7379-386-3) 

49.  Владимир П. Петровић, Нови резултати истраживања римских терми у

Нишевцу – Timacum Maius-у и Прва кохорта Крићана – ископавања 2013. и

2014. године, у: Етно-културолошки Зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области – Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области, књига XIX (ур. Сретен Петровић и Недељко Богдановић), Етно-културолошка радионица – Сврљиг, Сврљиг

2015, 15–20 (са Војиславом Филиповићем). (УДК 904(37):930.85(497.11); ISBN 978-86-907131-4-1) 

 

Учешћа на конгресима са предавањима – Scientific conferences with papers:  

1.      (1999) Une inscription romaine tardive païenne de Remesiana (Province de Dacia Mediterranea), Fédération International des Etudes Classiques (FIEC), Kavala, Greece. 

2.      (2000) Médiana – faubourg résidentiel de Naissus, El Hombre, Todo el Hombre, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion, Centro de Estudios Clásicos, Santiago de Chile, Chile. 

3.      (2004) Uma inscrição romana tardia pagã de Remesiana (Província de Dácia Mediterrânea), Fédération International des Etudes Classiques (FIEC), Ouro Preto, Brazil. 

4.      (2005) The Roman Road Naissus–Lissus: The Shortest Connection between Rome and the Danubian Limes, 11th European Association of Archaeologists Annual Conference, Cork, Ireland. 

5.      (2006) Les Divinités, la Toponymie et l’Onomastique Celte dans les inscriptions de la Mésie Supérieure, VI. F.E.R.C.A.N-WORKSHOP, Cascais, Portugal.  

6.      (2008) La présence des Celtes dans les Balkans centraux à l'époque préromaine, VII. F.E.R.C.A.N-WORKSHOP, Molina de Aragon, Spain. 

7.      (2009) Les voies de communications en Mésie supérieure, Xe Congrès de l'AIESEE, Paris, France. 

8.      (2011) L`inscription dédiée au Mars Campester de Timacum Minus (Provincia Moesia Superior), IX. F.E.R.C.A.N – Workshop, Erfurt, Germany. 

9.      (2011) The Interpretation of Tabula Peutingeriana: The Case of the Roman Road Lissus-Naissus-Ratiaria, 17th European Association of Archaeologists Annual Conference, Oslo, Norway. 

10.  (2011) The Interpretation of Tabula Peutingeriana: The Case of the Roman Road Lissus-Naissus-Ratiaria, XVIIth International Congress of Ancient Bronzes, Izmir, Turkey (with Vojislav Filipović). 

11.  (2012) Destruction of Archaeological and Cultural Heritage in the Area of Svrljig, Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Viminacium, Serbia (with Vojislav Filipović). 

 

 

12.  (2013) Налази античких ингота на територији Сврљига и О једном уникатном келтском налазу из Сврљига, Српско археолошко друштво, XXXVI Скупштина и Годишњи скуп од 30. маја – 1. јуна 2013. године, Novi Sad, Serbia (са Војиславом Филиповићем). 

13.  (2013) The Cult of Jupiter Dolichenus in Moesia Superior: Mining Aspects, Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the

Roman period. New finds and novel perspectives, International symposium Skopje, 18–21 September 2013, Macedonian Academy of Sciences and Arts - Leiden University - University of Toulouse, Skoplje, FYROM. 

14.  (2013) The Role of Ceramic Tubuli in the Hypocaust System, Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application II, Sep 30-Oct 1, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia (with Vojislav Filipović). 

15.  (2013) Can we entirely believe in Roman Itineraries? Central Balkans in Tabula Peutingeriana, Међународни научни скуп: Од централног Балкана до Дунава: археологија и наслеђе/ International Scientific Conference: From Central Balkans to Danube: Archaeology and Heritage, Svrljig 5-6. Оctober 2013, Institute for Balkan Studies of SASA, Belgrade and Center for Tourism, Culture and Sport, Svrljig, Svrljig, Serbia. 

16.  (2013) Централни Балкан у римским итинерарима, Наука и савремени свет 3 – Научни скуп са међународним учешћем, 15-16. новембар 2013. године, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Niš, Serbia. 

17.  (2013) Сврљишки град: наслеђе које нестаје, Градитељско наслеђе у Србији. Скуп у част др Доброслава Бојка Павловића, Завод за проучавање културног развитка, Belgrade, Serbia (са Војиславом Филиповићем). 

18.  (2014) Les bornes milliaires de la Mésie Supérieure: Contribution à l’ancienneté des voies et à l’interprétation des itinéraires romains, Panel 17: Archaeology and Texts: Idyll or Ordeal?, 14e Congrès de la Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC), Bordeaux, 25-30 Août 2014, Université Bordeaux Montaigne – CNRS – Université de Bordeaux – FIEC – Ausonius, Bordeaux, France. 

19.  (2014) Феликс Каниц и почеци археолошког рада у Србији, Научни скуп: Феликс Каниц на централном Балкану – 150 година истраживања Ниша 3031. мај 2014. године, Филозофски факултет у Нишу, Niš, Serbia. 

20.  (2014) Timacum Maius: les contacts et les relations, Middle Danube, Scientific Meeting : Lower Sava and Central Balkans: Land of Anchor, Land of Passage From Ist to

Vth Century A.D. / Научни скуп Средње Подунавље, доња Посавина и централни Балкан: простор насељавања, простор комуникација од I до V века после Христа, Institute for Balkan Studies of SASA – Institut Ausonius, Belgrade, Serbia. 

 

21.  (2014) Le réseau routier de la Mésiesupérieure et ses relations avec la mer Noire et l’Egée, Scientific Meeting : Les Balkans, entre Adriatique et mer Noire dans l’antiquité, Institute for Balkan Studies of SASA – Institut Ausonius, Bordeaux, France. 

22.  (2014) Epigraphic and Archaeological Testimonies about the Celtic Presence in the Upper Timachus Valley (East Moesia Superior), The 13th FERCAN Workshop, Lampeter, Wales, 17th-19th October 2014, Lampeter, United Kingdom (with Vojislav Filipović). 

23.  (2014) Познонеолитски објекат са локалитета Timacum Maius код Сврљига; Уништавање архелошких локалитета у области Сврљига; Timacum Maius

(Niševac): Roman baths, excavations 2012 and 2013, Српско археолошко друштво,

XXXVII Скупштина и Годишњи скуп, Крагујевац 9. – 11. октобар 2014. године, Kragujevac, Serbia (са Александром Булатовићем и Војиславом Филиповићем). 

24.  (2015) Différents Aspects des Voies de Communication Romaines dans les Portes de Fer, International Symposium Drobeta – Archaeology and History (the second edition) in Drobeta- Turnu Severin, Romania, from 29 to 30 October 2015, Iron Gates Region Museum, Drobeta / Turnu Severin.  

25.  (2015) The various aspects of the Roman communications in the triangle Timacum Maius, Ratiaria, Pautalia: new epigraphic and archaeological testimonies, 11th Congress of South-East European Studies held in Sofia (AISEE), 31st August-4th September, the session Prolegomena to the European integration of SouthEast Europe, Association internationale d’études du  sud-est européen (AIESEE), Sofia.

26.  (2015) Timacum Maius: Roman Bricks as a Significant Historical Source, Serbian

Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application IV, Sep 21-23,

Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade. (with Vojislav Filipović)  

27.  (2015) The Cohors I Cretum between Naissus and Iron Gate Limes: New

Epigraphic Testemonies from Timacum Maius, 3rd International Conference on the

Roman Danubian Provinces in Vienna, Austria, from 10 to 15 November 2015, session

11B: Urban Centers, Universität Wien - Historisch-Kulturwissenschaftliche

Fakultät - Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik and Università di Ferrara - Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane, Wien.

 

Руковођење и учешће на међународним научним пројектима – Leadership and Membership on the International Scientific Projects:  

1.      (2005- ) Члан је међународног научног пројекта / Member of the research project: Fontes Epigraphici Religionis Celticae ANtiqvae (FERCAN), Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

2.      (2009–2010) Члан је међународног научног пројекта / Member of the bilateral scientific project: У срцу Балкана, везе између Јадрана и Дунава од I до IV в. н. е. / Au coeur des Balkans, les liens entre l’Adriatique et le Danube du Ier s. p.C. au IVe s. p.C. Двогодишњи пројекат билатералне сарадње између

Националног центра за научна истраживања Француске (Le Centre National de la recherche scientifique - CNRS) и Министарства науке и технолошког развоја Србије (Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia). Пројекат су водили Озонијус, центар за истраживање антике и средњег века, Универзитета Бордо 3 и Балканолошки институт САНУ (Project between: Ausonius. Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen Âge. Université Michel de Montaigne, Bordeaux III and Institute for Balkan Studies of SASA). 

3.      (2008- ) Руководилац српско-француског пројекта археолошких истраживања / Leader of the serbo-french archaeological research project: Археолошка истраживања локалитета и комуникација у Сврљишкој области из протоисторијског и рано историјског периода / Archaeological Investigations of the

Sites and Communications in the Svljig Area from the Proto– and Early– Historical

Periods, Балканолошког института САНУ и Института Ознонијус, Унивезитета Бордо III (Institute for Balkan Studies of SASA and Institute Ausonius of the University Bordeaux III). 

4.      (2014-2015) Руководилац билатералног научног српско-француског Пројекта / Leader of the serbo-french bilateral research project: Lower Sava and Central

Balkans: Land of Anchor, Land of Passage From Ist to Vth Century A.D. / Научни скуп Средње Подунавље, доња Посавина и централни Балкан: простор насељавања, простор комуникација од I до V века после Христа у оквиру програма Павле

Савић – Hubert Curien (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство иностраних послова Републике Француске) између Балканолошког института САНУ и Institut Ausonius.

Ознака пројекта: Павле Савић – 2014-2015 (PHC), 2014-2015 (бр. 451-033455/2013-09/16) / Bilateral scientific project with France: The program of integrated activities "Pavle Savic" - "Partnership Hubert Curien" (PHC), 2014-2015 (no. 451-03-3455/2013-09/16), Institute for Balkan Studies of SASA – Institut Ausonius. 

 

Семинари, предавања, изложбе – Seminars, conferences, exhibitions:  

1.      (2009) Ecole Normale Supérieure, Paris, anthropologie et économie du monde romain, séminaire de Mireille Corbier, CNRS – USR 710, предавање под насловом: Les documents écrits relatifs aux voies de communications en Mésie Supérieure, Paris, 12. 01. 2009. 

2.      (2009) Institut Ausonius, La route Lissus-Ratiaria: le raccourci transbalkanique entre la mer Adriatique et le limes danubien, Bordeaux, 21. 01. 2009. 

3.      (2009) Француски културни центар у Београду / Institut français de Serbie, Les voies romaines dans les Balkans (Римски путеви на Балкану), у склопу вечери посвећене француско-српском пројекту научне сарадње, Au coeur des Balkans, les liens entre l’Adriatique et le Danube de I-IV siècle après J.C., 8. 09. 2009. 

4.      (2010) Université de Bordeaux III – Institut Ausonius, Voies romaines et stations routières entre Adriatique et Danube : Les fouilles de Timacum Maius sur la voie Lissus – Naissus – Ratiaria, Bordeaux, 8. 11. 2010. 

5.      (2011) Архитектонски факултет у Београду, катедра за Урбанизам и просторно планирање, Историјски аспект саобраћаја: речне и морске комуникације, 17. март 2011. године; Историјски аспект саобраћаја:

сувоземне комуникације, Beograd, 23. 03. 2011. 

6.      (2012) Француски институт у Србији, огранак у Нишу (Institut français de

Serbie, antenne de Niš) / Народна библиотека Стеван Сремац, Станица Timacum Maius на римском путу Lissus – Naissus – Ratiaria: најновија археолошка истраживања, Niš, 24. 04. 2012. 

7.      (2012) Année Epigraphique, Station Timacum Maius sur la voie romaine Lissus – Naissus – Ratiaria: les sources épigraphiques et les recherches archéologiques franco-serbes, Paris, 7. 12. 2012. 

8.      (2012) Филозофски факултет у Нишу / Француски институт у Србији, огранак у Нишу (Institut français de Serbie, antenne de Niš), Сврљишка област у праисторији, антици и средњем веку, Niš, 12. 12. 2012. 

9.      (2013) Institut français de Serbie, antenne de Niš / Филозофски факултет у Нишу, Naissus - carrefour des communications romaines transbalkaniques, Vladimir P. Petrović / Les relations entre l'Adriatique et le coeur des Balkans à l'époque romaine, Francis Tassaux, Niš, 8. 05. 2013. 

10.  (2014) Изложба / Еxhibition: Сврљиг и источна Србија кроз векове, од Палеолита до данас / Svrljig et la Serbie orientale à travers les âges, du Paléolithique à nos jours (in French and Serbian), 9 – 31. 10. 2014., in Public Library „Stevan Sremac“, Niš, organized by Institute for Balkan Studies of SASA and Institut Francais de Serbie. 

 

Стипендије - Fellowships:  

•      (2002) Француска влада – Министарство иностраних послова. Универзитет Сорбона, Париз IV / French Government – Ministry for Foreign Affairs, University Sorbonne, Paris IV. 

•      (2003) Московски државни универзитет Ломоносов, одељење за Археологију / Moscow State University Lomonosov – Archaeological Department. 

•      (2005) Аустријска академија наука, пројекат F.E.R.C.AN. / Austrian Academy of Sciences, F.E.R.C.AN. Project. 

•      (2006) 1) Ecole Française d`Athènes; 2) Römisch-Germanische Commission des Deutsches archaeologisches Instituts, Frankfurt am Main. 

•      (2007) 1) Ecole Française de Rome; 2) French Government – Ministry for Foreign Affairs, University Sorbonne, Paris IV. 

•      (2008) Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије – стипендија за постдокторска истраживања / Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Postdoctoral fellowship. 

•      (2010) Ecole Française de Rome. 

•      (2012) Француска влада – Министарство иностраних послова / French Government – Ministry for Foreign Affairs, Année Epigraphique, Paris.