Members in News

26.12.2020.

Internacionala konferencija o kardiovaskularnom zdravlju žena "Dr Nanette Kass Wenger"

Prvi put u virtuelnom svetu

Prva virtuelna, ali treća za redom internacionala konferencija o kardiovaskularnom zdravlju žena "Dr Nanette Kass Wenger" održana je 21 decembra 2020.g. u ko-organizaciji sa tradicionalnim našim partnerom Odborom za kardiovaskularnu patologiju SANU koji predvodi Akademik Vladimir Kanjuh i dvoje novih, tj. Subspecijalističkom Katedrom Kardiologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je predstavljao Šef Katedre Profesor Aleksandar Nešković i WomenAsOne, a na predlog našeg člana Asist.dr sc Biljane Parapid, Interniste-Kardiologa Kliničkog Centra Srbija.

Kako Medicinski fakultet u Beogradu slavi ove godine svoj 100ti rođendan, ovogodišnja konferencija bila je posvećena liderstvu u medicini i značaju nepristrasnog obrazovanja budućih lekara nezavisno od pola, a u cilju smanjenja globalnog oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti kod žena, na šta -- kako je i naučno dokazano -- ima uticaja pristrasno ponašanje lekara koji su mahom muškarci na žene pojedinih regiona, te se kao takvo smatra posebnom vrstom nedopustive diskriminacije kako pravo na lečenje imaju svi nezavisno od pola, rasne ili verske pripadnosti.

Pored Profesorke Wenger koja je bila naš gost i Decembra 2019.g. u Beogradu, i predavača sa Prve konferencije Decembra 2018.g. -- Profesorki Katarine Lalić, Miroslave Gojnić-Dugalić, Annabelle Volgman (Chicago IL, USA), Martha Gulati (Phoenix AZ, USA) i Dr Sandra J. Lewis (Portland OR, USA) koja je od prošle godine i PAC Chair American College of Cardiology -- učestvovali i brojni drugi gosti.

Prvi "key note speaker" Profesor Stephen Ray Mitchell, koji je profesor Interne medicine i Pedijatrije, pored toga što je Dean Emeritus za medicinsko obrazovanje Medicinskog fakulteta Univerziteta Džordžtaun i Direktor W.Proctor Harvey centra za izvrsnost u kliničkom obrazovanju, u čijem legatu se nalazi kompletna kolecija tonova i šumova Profesora Harvey-a, koji je modernizovao stetoskop kakavim ga danas znamo i postavio osnove internističkog pregleda.  Profesor Mitchell je održao predavanje o liderstvu i značaju adekvatnog obrazovanja mladih lekara kako bi se smanjile diskrepance u lečenju žena kako u SAD, tako i širom sveta.

Profesorka Wenger se nakon njega u svom predavanju osvrnula na značaj izbegavanja "bikini medicine" kako je ona šaljivo zove, podsećajući da žene umiru više od srca i kardiovaskularnih oboljenja, nego od svih karcinoma zajedno, što šira javnost slabo primećuje imajući u vidu prisustvo brojnih kampanji za prevenciju karcinoma dojke.

Panel diskusiju su još obogatili: Doktorka Mirvat Alasnag, Šef Kateterizacione laboratorije Vojne bolnice King Fahd (Jeddah, KSA) internacionalno školovani i renomirani interventni kardiolog i prva žena interventni kardiolog u MENA.  Kao jedan od partnera Centra za žensko srce "Dr Nanette Kass Wenger" koji je u osnivanju pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u Kliničkom Centru Srbije, čiji je osnivanje 2018.g. inicirala Dr Parapid, pretvorivši svoju neformalnu redovnu kliničku ambulantu od 2006.g. u formalni referentni Centar kao prvi u zemlji, a treći aktuelno u Evropi. Profesorka C Noel Bairey Merz, Direktor Centra za žensko zdravlje "Barbra Straisand" na Cedars Sinai, koja je jedan od glavnih mentora Dr Parapid i aktivno pomaže kako formiranje samog centra u Beogradu, tako i usaglašavanje njegovog programa sa sopstvenim, ne bi li žene u Srbiji imale iste mogućnosti i pristup dijagnostičkim izborima sličniim onim koji postoje u Kaliforniji. Dr Rachel Bond (Gilbert AZ, USA), Asistent za predmet Interna medicina na Unviverzitetu Creighton i nosilac kompletnog programa za žensko kardiovaskularno zdravlje Dignity Health, koja sarađuje sa Dr Parapid na projektima smanjenja mortaliteta majki u SAD pod pokroviteljstvom Association of Black Cardiologists, što je jedan od gorućih problema zdravstva u SAD, a na koji je široj javnosti skrenuta pažnja tek kada je čuvena teniserka Serena Williams zamalo izgubila glavu posle porođaja, uprkos činjenici da ne pripada socijalno ugroženoj grupi stanovništva, ali je tek na insistiranje njenog supruga -- koji nije crnac -- čak usred' ugledne njujorške univerzitetske bolnice, njoj pružena blagovremena pomoć, nakon čega su oboje počeli sa intenzivnim lobingom za prava svih majki koje nisu bele boje kože u SAD.

Profesor Dan Gaita (Temišvar, Rumunija) kao jedan od renomiranih evropskih kardiologa, član Izvršnog odbora Evropskog Udruženja Kardiologa i regionalni partner beogradskog Centra za žensko srce, iskoristio je priliku da potseti da program koji se promoviše u Srbiji praktično podržava novo-lansirani hešteg #CantPauseAHeart što je slogan upravo započete kampanje za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti u Evropi, kako su pacijenti u strahu od SARS-CoV2 tj. COVID19 virusa mahom ostajali kod kuće, umesto da se pravovremeno javljaju lekaru.

Profesor Robert Harrington, Šef katedre Interne medicine na Univerzitetu Stanford i neposredni bivši Predsednik American Heart Association koji je pomogao dolazak "Go Red for Women" programa koji u Srbiji vodi Dr. Parapid u sklopu koga se pruža prilika društveno odgovornim kompanijama -- kakvim su se pokazale do sada sistem privatnih domova zdravlja VIZIM i Informatika d.o.o. -- da se obezbede sistematski pregledi za sve zaposlene žene, a i po potrebi muškarce u cilju suzbijanja diskriminacije u drugom smeru. 

Profesor Mamas Mamas sa Keele University (Stoke on Trent, UK) inače jedan od najcitiranijih istraživača svoje generacije u svetu danas i jedan od glavnih lobista za pravovremeno lečenje žena sa akutnim infarktom u poziciji internvetnog kardiologa što mu je osnovni posao, ali i borac za prava adekvatne primarne prevencije kod žena koje su tokom naizgled normalnih trudnoća razvile gestacijski dijabetes, hipertenziju ili neku od njenih skoro fatalnih komplikacija.

Profesor Ron Waksman, takođe Profesor Džortdžtaun Univerziteta koji već više decenija u svom organizovanju godišnjeg prestižnog sastanka pod imenom CRT (Cardiovascular Revascularization Technologies) važi za globalnog #HeForShe lidera pružanjem podjednakog mesto ženama kardiolozima, od 2020.g. je počeo da sponzoriše na svom sastanku i učešće po 50 novih mladih lekara, koji moraju biti žene, ne bi li omogućio inače finansijski nedostupan sastanak mladim kardiolozima iz zemalja kojima je to teško pristupačno.  Profesor Waksman, inače, saradjuje više godina sa Dr Parapid, koje je i sama deo svog internističkog treninga dobila na Džordžtaunu 2004.g.

U 2021 godini, nadamo se ne samo fizičkom otvaranju centra odlaganom kako zbog pandemije i radova na rekonstrukciji KCS, već i 4toj konferenciji koja se planira i koja bi trebalo da okupi još više gostiju u Beogradu.