Members in News

12.10.2023.

Prvi ciklus seminara EWB u BiH

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/odrzan-je-prvi-u-ciklusu-seminara-akademije-izvrsnosti-most-istok-zapad-u-bih-898914AIK Banka     Comtrade     Crowne Plaza Belgrade     Delta Auto     Erste Bank     MK Commerce     Advokatska kancelarija Stevanović     Todoxin     Agricom

© Copyright Ti

East-West Bridge
Jovana Subotica 5
11080 Zemun, Serbia


Contact: Milica Krstic  milica.krstic@ewb.rs
'